All Recipes and Posts Tagged Anchovy fish

நெத்திலி மீன் முருங்கை ஆணம்

நெத்திலி மீன் முருங்கை ஆணம்/ Anchovy fish Gravy

Average Rating: (0 / 5)

அசைவ பிரியர்கள் ருசிக்கும் மீன் வகையில் நெத்திலி மீனும் ஒன்று..  குட்டி குடியாக இருந்தாலும் இதன் ருசியினை அடிக்க வேறு ...

Read more
20140215_131542

நெத்திலி மீன் ஃப்ரை / Anchovy fish Fry

Average Rating: (4.3 / 5)

     பின்குறிப்பு: மீன்னுடன் தூள் வகைகளை பிரட்டும் பொழுதும், மீன் பொறித்தி திருப்பி போடும் பொழுதும் மீன் உடையாமல் ...

Read more