பெண்கள் சிறுதொழில் பக்கம்

By : | Comments Off on பெண்கள் சிறுதொழில் பக்கம் | On : November 20, 2015 | Category : Shalwar and Sarees, பெண்கள் சிறுதொழில் பக்கம்

759

759

Shalwar and Sarees கிடைக்கும் இடம் –

  1. ஜூஹரா  – மொகுதும் தெரு – காயல்பட்டினம் -0094768424282
  2. ருமைஜா – அலியார் தெரு
  3. சியானா ஹசன் – புதுக்கடை தெரு – காயல்பட்டினம் – 7708011287

HandBags and Poches :

 1. ஃப்ஜினா – ஆசாத் தெரு – காயல்பட்டினம் –

-Maxi-font-b-Burqa-b-font-Fashion-Malaysian

 

Fardha And Shawls :

  1. ஜாரியா – கோமான் தெரு – காயல்பட்டினம் 

Beautiful Pakistani Jewellery design 2012,latest diamond jewellery 2012, fashion jewellery design 2012,stylish gold jewellery 2012,latest indian bridal jewellery 2012,indian bridal jewellery sets 2012, pakistani diamond jewellery style 2012,new trend jewellery design 2012,bold jewellery design 2012,uae jewellery design 2012,papular pakistani bridal jewellery design 2012,latest pearl jewellery Design 2012,latest bangles jewelry design 2012,latest latkan jewelry 2012,latest necklace jewelry design 2012.latest earing jewelry design 2012.http://fashtoday.com/

Fashion jewellery:

  1. சியானா ஹசன் – புதுக்கடை தெரு – காயல்பட்டினம் – 7708011287

 

Share This Post!