Recipe Type: Biryani / pulao

biryani

மொஹல் சிக்கன் பிரியாணி/ Mughlai Chicken Biryani

Average Rating: (0 / 5)

விருந்துக்கு ஏற்ற மொஹல் சிக்கன் பிரியாணி…  உங்கள் வீட்டு விருந்தினரை அசர வைக்கும் கலர் புல் கலக்கல் பிரியாணி செய்து ...

Read more
2011-03-01 14.03.11

மீன் பிரியாணி / Fish Biryani

Average Rating: (4.5 / 5)

கம கமக்கும் மீன் பிரியாணி சூடான சுவையான ஃப்ரை ஃபிஷ் பிரியாணி தயார். இந்த பிரியாணி செய்ய கொஞ்சம் வேலை ...

Read more
mutton biryani

மட்டன் பிரியாணி / அஹனி பிரியாணி/ Mutton Biryani

Average Rating: (3.7 / 5)

காயல் நகரில் திருமணம் மற்றும் பல விஷேச நாட்களில் இந்த அஹனி பிரியாணி செய்வது வழக்கம். மிகவும் சுவையான பிரியாணி ...

Read more